Czym jest konfiskata rozszerzona?

Konfiskata rozszerzona to według prawa zabranie majątku sprawcy przestępstwa gospodarczego czy podatkowego, zagrożonego karą co najmniej 5 lat pozbawienia wolności.
Mechanizm ten pozwala na przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa. Nowelizacja Kodeksu Karnego umożliwia zastosowanie przepadku w postaci przedsiębiorstw, jeżeli służyły one dla popełniania przestępstwa. W szerszym obszarze tyczyć się to może także osób trzecich, którym sprawca przestępstwa przekazał mienie.

Konfiskata rozszerzona stanowić ma oręż walki z oszustami gospodarczymi, którzy działają wbrew zasadom uczciwej konkurencji. Uniemożliwiając czerpanie korzyści z nielegalnie zdobytych majątków oskarżony będzie zobowiązany do udowodnienia legalności pochodzenia mienia. W przeciwnym wypadku zastosowane mogą zostać zasady konfiskaty rozszerzonej.

Konfiskata nie zostaje zastosowana w przypadku popełniania wykroczenia, tylko w przypadku groźnych przestępstw. Ukarani więc zostaną Ci, którzy dopuścili się wyłudzania podatków lub prania brudnych pieniędzy – poprzez taki czyn przestępca dopuścił się do spowodowania poważnych strat dla budżetu państwa.