Czym jest gotowa spółka?

Gotowa spółka z o.o. jest podmiotem, który jest jak sama nazwa wskazuje GOTOWY do podjęcia działalności gospodarczej. Spółka ta nie ma żadnych zobowiązań finansowych, nie zatrudnia również pracowników, dlatego przyszły przedsiębiorca samodzielnie kształtuje ją po zakupie.

Aby gotowa spółka z o.o. mogła w ogóle istnieć potrzebne jest uregulowanie minimalnej wartości kapitału zakładowego (w tym przypadku to 5000 zł). Każdy kto jest gotowy zakupić spółkę może według własnej koncepcji dokonać zmian w nazwie czy adresie siedziby. Może także rozszerzyć zakres jej działalności lub dokonać odpowiednich modyfikacji według własnych potrzeb.

Osoby decydujące się na kupno gotowej spółki mogą zapoznać się z wszystkimi dokumentami, zeznaniami składanymi do urzędów, czyli z całą historią i niezbędną dokumentacją.