Czy warto stworzyć biznesplan?

Biznesplan jest pierwszą rzeczą jaką powinien wykonać każdy początkujący przedsiębiorca. Zawiera on przede wszystkim ocenę opłacalności danego przedsięwzięcia gospodarczego, dlatego też stworzenie biznesplanu pozwoli podjąć przedsiębiorcy właściwą decyzję dotyczącą rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Każdy biznesplan powinien zawierać streszczenie, które zwykle sporządza się na samym końcu. Streszczenie powinno zawierać wszystkie najistotniejsze informacje zawarte w całym biznesplanie. Kolejną częścią biznesplanu powinna być charakterystyka przedsiębiorstwa, w której zawarte powinny być podstawowe informacje o firmie, a następną charakterystyka produktu bądź usługi czyli przedmiotu działalności przedsiębiorstwa. Kolejnymi informacjami, które należy ująć w biznesplanie są informacje na temat kadry pracowniczej oraz zarządzającej, określenie rynku i konkurencji, a także przedstawienie strategii marketingowej. Ważne jest aby biznesplan zawierał także plan realizacji celu firmy oraz plan inwestycyjny.

Biznesplan sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa. Często też dołączany jest do wniosku kredytowego.