Czy spółka z o.o. musi mieć prezesa zarządu?

Prezes zarządu to jeden z członków, który wchodzi w skład zarządu, czyli organu reprezentacji przedsiębiorstwa. Jego funkcja oraz powierzone mu czynności i obowiązki, odpowiedzialność za zobowiązania oraz prawa będą wyglądały tak samo, jak w przypadku zwykłego członka.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku powoływać na prezesa jedną z osób struktury wewnętrznej.

Według Kodeksu Spółek Handlowych głos prezesa zarządu może przeważać w głosowaniu, jeżeli zarząd wieloosobowy podejmuje stosowną uchwałę, a głosy rozkładają się po równo. Obligatoryjne jest jednak dokonanie zapisu w tej kwestii w umowie. Jeżeli dokument natomiast nie zawiera takiej informacji/uprawnieniu, to prezes nie będzie miał żadnej większej “mocy” od zwykłego członka zarządu. Dozwolone jest mimo wszystko wprowadzanie dodatkowych kompetencji dla prezesa zarządu np. prawo do otwierania zgromadzeń oraz przewodniczenia na nim, prawo organizacji pracy zarządu oraz inne tego typu podobne zadania. Pamiętać jednak należy, że każde uprawnienie przyznane prezesowi musi zostać ujęte w statucie firmy.