Czy spółka cywilna rzeczywiście jest „spółką”?

Podczas wyboru formy prawnej działalności gospodarczej najprostszą formę stanowi spółka cywilna. Zaletą tego rodzaju przedsiębiorstwa jest niski koszt założenia i możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości.

W rozumieniu przepisów prawa handlowego podmiot cywilny nie jest spółką. W stosunku do kontrahentów i klientów przedsiębiorstwo nie posiada osobowości prawnej. Stanowi wspólne przedsięwzięcie grupy podmiotów, które złożone może być z kilku osób fizycznych, prawnych lub połączeniem obydwu grup. Poprzez umowę wspólnicy zobowiązują się do dążenia osiągnięcia określonego celu gospodarczego.

W umowie spółki dokładnie wskazany musi zostać cel działania jaki ma zostać osiągnięty przez spółkę cywilną. Należy pamiętać także, że wygaśnięcie podmiotu gospodarczego następuje w momencie osiągnięciu celu.

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowym Rejestrze Sądowym rejestracji podlegają wspólnicy, a nie firma. Osoby fizyczne otrzymują także w momencie wpisu numery NIP i REGON. Spółka cywilna ze względu na odrębny byt od wspólników posiada osobne numery identyfikacyjne.