Co może stanowić sumę komandytową?

Komandytariuszem spółki komandytowej może zostać osoba, która wniosła wkład do spółki – kwotę komandytową. Dzięki wniesieniu do spółki wkładu (w dowolnej wysokości, jednak nie symboliczną) wspólnik ma udział w zyskach spółki, jednak nie może jej reprezentować i prowadzić jej spraw, gdy nie otrzyma specjalnego pełnomocnictwa – prokury.

Wkład wnoszony do spółki może mieć postać:

  • własności rzeczy ruchomych i nieruchomości,
  • prawa do używania lub użytkowania rzeczy i praw,
  • pieniędzy lub wierzytelności pieniężnych,
  • przeniesienia lub ustanowienia prawa do korzystania z praw na dobrach niematerialnych,
  • świadczenia pracy lub usług.

Oczywiście postać wkładu do spółki, a kwota komandytowa mają pewne różnice między sobą. Suma komandytowa jest głównie pojęciem abstrakcyjnym, służącym do określenia granicy odpowiedzialności komandytariuszy. Natomiast wkład do spółki jest rzeczywiście zadeklarowanym w umowie spółki świadczeniem komandytariusza.