Rezygnacja członka zarządu

Sprawowanie funkcji członka zarządu jest zadaniem, które wiąże się z koniecznością zaangażowania w podejmowane działania oraz z licznymi obowiązkami. Oczywiście istnieje możliwość zrezygnowania z tej roli, należy jednak dopełnić kilku formalności i pamiętać o ewentualnych konsekwencjach. Pierwszym krokiem na drodze do rezygnacji z zasiadania w zarządzie spółki jest dosadne i jednoznaczne wyrażenie swojej woli. Nie […]

Więcej »

Kapitał zakładowy w spółce

Kapitał spółki jest wkładem właścicieli wniesionym podczas rejestracji spółki. Inaczej jest on nazywany kapitałem założycielskim. Jego wysokość może być zmieniana w trakcie funkcjonowania firmy. Kapitał zakładowy spółki stanowi element kapitału własnego. Kodeks Spółek Handlowych określa wysokość minimalnego kapitału zakładowego spółki: – 5 000 zł – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wartość nominału nie niższa niż 50 […]

Więcej »

Procedura sprzedaży spółki

Bardzo popularne w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są spółkami kapitałowymi, co oznacza, że ich proces założenia może dla niektórych osób okazać się nieco skomplikowany. Istnieje jednak szybsza opcja, a mianowicie zakup gotowej spółki, do czego wystarczy jedynie sprzedaż wszystkich udziałów spółki nowemu nabywcy. W sytuacji, gdy w spółce występuje więcej wspólników, każdy z nich […]

Więcej »

Jak założyć spółkę z o.o. on-line?

Popularność spółki z o.o. wynika ze stosunkowo niskich kosztów ponoszonych przy jej zakładaniu oraz łatwości rejestracji. Jeszcze kilka lat temu możliwa była jedynie tradycyjna metoda rejestracji spółki, teraz możemy zdecydować między standardową i elektroniczną rejestracją.   Rejestracja spółki z o.o. on-line nie wymaga umowy spółki w formie aktu notarialnego, wystarczy wykorzystać udostępniony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości […]

Więcej »

Nowy rodzaj spółki- Prosta Spółka Akcyjna

Prosta spółka akcyjna to nowa forma prowadzenia działalności, która ma zostać wprowadzona do użytku 1 marca 2021 r. Stworzona została z myślą o start-upach, mając na celu ich rozwój i uproszczenie oraz elektronizację procedur, również w zakresie rejestracji. Dzięki temu, że PSA ma łączyć w sobie zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z zaletami spółki akcyjnej, […]

Więcej »

Od czego rozpocząć biznes online?

Chcąc prowadzić biznes online w pierwszej kolejności trzeba wybrać profil swojej działalności. Bardzo popularnym jest prowadzenie sprzedaży produktów. Można zdecydować się na produkty cyfrowe jak np. e-booki, grafiki, teksty lub fizyczne. Produkty cyfrowe zyskują ostatnio bardzo dużą popularność, ponieważ przedsiębiorca może stworzyć je raz, a sprzedawać na większą skalę. Innym rozwiązaniem jest świadczenie określonych usług […]

Więcej »

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Istnieje wiele powodów, dla których przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą decydują się na przekształcenie firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Chęć przeniesienia na spółkę swoich klientów, wszystkich koncesji, uprawnień i obowiązków jest motorem dla prowadzących JDG do szukania rozwiązań prawnych umożliwiających przekształcenie firmy.   Potencjalnymi korzyściami z przekształcenia są: – zmiana zasad odpowiedzialności- odpowiedzialność przedsiębiorcy całym […]

Więcej »

Akcje założycielskie

Akcje założycielskie są szczególnym rodzajem akcji uprzywilejowanych. Akcje te mogą zostać przydzielone osobom, które uczestniczyły w zakładaniu spółki – mogą one być uprzywilejowane. Najbardziej charakterystycznym rozwiązaniem jest utrzymanie udziału założycieli na stałym poziomie, tj. jeśli założyciele posiadają 50% udziałów w spółce, a zapadła decyzja o emisji 1000 nowych udziałów, to albo 500 z nich przypadnie […]

Więcej »

Jak pozbyć się wspólnika ze spółki?

Pomimo tego, że zakładając spółkę z konkretnymi osobami wierzymy, że współpraca będzie przebiegać bezkonfliktowo, mogą pojawić się pewne kwestie, co do których nie będziemy mogli dojść do porozumienia. Wtedy wspólnikom pozostaje albo procedura wykluczenia wspólnika, albo przymusowe umorzenie udziałów. Wykluczenie wspólnika Wyłączenie wspólnika może nastąpić na skutek orzeczenia sądu, konieczne jest więc wystąpienie z powództwem […]

Więcej »

Jednoosobowa spółka z o.o. – formalności

Dodatkowe formalności, które pojawiają się w spółce z o.o., a których nie ma w przypadku działalności gospodarczej to np.: – konieczność zawierania umów w określonej formie, – sporządzenie protokołów z posiedzeń wspólników, – prowadzenie pełnej księgowości, – składanie corocznych sprawozdań.  Jeśli masz pracownika, to będzie Ci o wiele prościej poradzić sobie ze wszystkimi obowiązkami. Jednak […]

Więcej »