Bezskuteczność egzekucji, a odpowiedzialność zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się ogromną popularnością między innymi ze względu na fakt, iż wszelkie należności z tytułu jej zadłużeń regulowane są z majątku spółki. Należy mieć na uwadze, że mienie wspólników w przypadku zadłużenia spółki nie pozostaje w pełni bezpieczne.
Członkowie zarządu ponoszą bowiem odpowiedzialność za działania podejmowane w imieniu spółki, a przede wszystkim za straty powstałe w wyniku zaniechania działań bądź niewłaściwego postępowania.

Jeżeli egzekucja z majątku spółki w takiej sytuacji będzie bezskuteczna członkowie zarządu za te zobowiązania poniosą odpowiedzialność w sposób osobisty i solidarny. Znaczy to tyle, że za zobowiązania odpowiadają całym swoim prywatnym majątkiem.
Członkowie zarządu odpowiadają wówczas za cały dług!

Egzekucję za bezskuteczną traktuje się, gdy spółka staje się niewypłacalna, a więc nie dysponuje majątkiem, który mógłby zaspokoić roszczenia wierzycieli.