Gotowa spółka – dlaczego warto?

Nasza firma oferuje sprzedaż gotowych spółek. Warto wiedzieć, dlaczego rozwiązanie jakim jest zakup firmy jest korzystnym rozwiązaniem. Rozpoczęcie własnego biznesu nie jest wcale niczym prostym. Możesz zdecydować się na tradycyjną metodę, polegającą na samodzielnym zakładaniu spółki. Przejść będziesz musiał przez mnóstwo skomplikowanych procesów takich, jak na przykład rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie wiesz jak […]

Więcej »

Udziały w spółce z o.o.

Udział to część kapitału zakładowego, który stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wspólnika. Suma wszystkich udziałów musi równać się kapitałowi zakładowemu. Jego minimalna wartość nominalna jest określona w umowie spółki i wynosi 50 zł. Posiadanie udziałów oznacza uczestnictwo w spółce z o.o. jako jej wspólnik, a co za tym idzie nabycie praw i […]

Więcej »

Spółka akcyjna

Spółkę akcyjną może zawiązać jedna lub więcej osób, z wyłączeniem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to forma działalności odpowiednia dla dużych firm planujących wejście na giełdę. Forma ta jest obowiązkowa dla przedsięwzięć takich jak banki czy firmy ubezpieczeniowe.  Do założenia spółki akcyjnej niezbędne jest sporządzenie statutu w formie aktu notarialnego, w którym powinny się […]

Więcej »

Czym jest konfiskata rozszerzona?

Konfiskata rozszerzona to według prawa zabranie majątku sprawcy przestępstwa gospodarczego czy podatkowego, zagrożonego karą co najmniej 5 lat pozbawienia wolności. Mechanizm ten pozwala na przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa. Nowelizacja Kodeksu Karnego umożliwia zastosowanie przepadku w postaci przedsiębiorstw, jeżeli służyły one dla popełniania przestępstwa. W szerszym obszarze tyczyć się to może także osób trzecich, którym sprawca […]

Więcej »

Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji

Strona główna *** Ogólnie zmiana umowy spółki z o.o. wymaga podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie zmiany umowy spółki oraz wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców KRS. Jeżeli umowa spółki nie przewiduje inaczej, to uchwała w tej sprawie powinna zostać podjęta większością 2/3 głosów. Od 1 marca 2019 roku nowelizacja przepisów wprowadziła art. 161 § […]

Więcej »

Wspólnik cichy

Kim jest wspólnik cichy i jaką funkcję pełni? Wspólnik cichy jest osobą która dysponuje majątkiem rzeczowym lub finansowym i wnosi go na rzecz innego wspólnika, który z kolei jest jawny i prowadzi własne przedsiębiorstwo bądź inną działalność zarobkową we własnym imieniu. Mówi się wtedy o występowaniu spółki cichej. Jakie korzyści otrzymuje wspólnik cichy w zamian […]

Więcej »

Czy spółka z o.o. musi mieć prezesa zarządu?

Prezes zarządu to jeden z członków, który wchodzi w skład zarządu, czyli organu reprezentacji przedsiębiorstwa. Jego funkcja oraz powierzone mu czynności i obowiązki, odpowiedzialność za zobowiązania oraz prawa będą wyglądały tak samo, jak w przypadku zwykłego członka. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku powoływać na prezesa jedną z osób struktury wewnętrznej. Według Kodeksu Spółek […]

Więcej »

Czy spółka cywilna rzeczywiście jest „spółką”?

Podczas wyboru formy prawnej działalności gospodarczej najprostszą formę stanowi spółka cywilna. Zaletą tego rodzaju przedsiębiorstwa jest niski koszt założenia i możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości. W rozumieniu przepisów prawa handlowego podmiot cywilny nie jest spółką. W stosunku do kontrahentów i klientów przedsiębiorstwo nie posiada osobowości prawnej. Stanowi wspólne przedsięwzięcie grupy podmiotów, które złożone może być z […]

Więcej »

Na czym polega fuzja spółek?

Łączenie spółek jest coraz częściej wykorzystywane do zwiększenia efektywności przedsiębiorstw czy zmniejszania kosztów ich działalności. Najczęściej fuzja występuje pomiędzy spółką kapitałową, a osobową. Połączyć się mogą natomiast jedynie osoby prawne, czyli podmioty handlowe, spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe. Wyjątek stanowią spółki cywilne, które nie mogą ulec fuzji z powodu braku osobowości prawnej. Wyróżnić można dwa sposoby […]

Więcej »

Istota spółek jednoosobowych

W Polsce bardzo często można zauważyć, iż funkcjonowanie spółek jednoosobowych jest podważane, ponieważ różni się z ideą spółki, której celem było współdziałanie. Chcąc zagłębić się w ten temat, warto zaglądnąć do Kodeksu Spółek Handlowych, który w swoich zapisach wyraźnie określa to, iż spółka jednoosobowa jest spółką kapitałową, w przypadku której wszystkie udziały, a także akcje […]

Więcej »