Czy spółka z o.o. musi mieć prezesa zarządu?

Prezes zarządu to jeden z członków, który wchodzi w skład zarządu, czyli organu reprezentacji przedsiębiorstwa. Jego funkcja oraz powierzone mu czynności i obowiązki, odpowiedzialność za zobowiązania oraz prawa będą wyglądały tak samo, jak w przypadku zwykłego członka. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku powoływać na prezesa jedną z osób struktury wewnętrznej. Według Kodeksu Spółek […]

Więcej »

Czy spółka cywilna rzeczywiście jest „spółką”?

Podczas wyboru formy prawnej działalności gospodarczej najprostszą formę stanowi spółka cywilna. Zaletą tego rodzaju przedsiębiorstwa jest niski koszt założenia i możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości. W rozumieniu przepisów prawa handlowego podmiot cywilny nie jest spółką. W stosunku do kontrahentów i klientów przedsiębiorstwo nie posiada osobowości prawnej. Stanowi wspólne przedsięwzięcie grupy podmiotów, które złożone może być z […]

Więcej »

Na czym polega fuzja spółek?

Łączenie spółek jest coraz częściej wykorzystywane do zwiększenia efektywności przedsiębiorstw czy zmniejszania kosztów ich działalności. Najczęściej fuzja występuje pomiędzy spółką kapitałową, a osobową. Połączyć się mogą natomiast jedynie osoby prawne, czyli podmioty handlowe, spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe. Wyjątek stanowią spółki cywilne, które nie mogą ulec fuzji z powodu braku osobowości prawnej. Wyróżnić można dwa sposoby […]

Więcej »

Istota spółek jednoosobowych

W Polsce bardzo często można zauważyć, iż funkcjonowanie spółek jednoosobowych jest podważane, ponieważ różni się z ideą spółki, której celem było współdziałanie. Chcąc zagłębić się w ten temat, warto zaglądnąć do Kodeksu Spółek Handlowych, który w swoich zapisach wyraźnie określa to, iż spółka jednoosobowa jest spółką kapitałową, w przypadku której wszystkie udziały, a także akcje […]

Więcej »

Koszt rejestracji spółki z o.o.

Aktualny koszt opłat sądowych związanych z założeniem spółki to 600 złotych. Składa się na niego opłata sądowa za wpis do KRS wynosząca 500 złotych oraz 100 złotych za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku rejestrowania spółki przez Internet opłata za wpis w KRS wynosi 250 złotych. Warto jednak podkreślić, że nie są to […]

Więcej »

Jak wygląda rejestracja spółki przez internet?

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrować można przez Internet w sposób uproszczony poprzez specjalny portal S24 zawierający gotowy wzorzec umowy. Wnioski o założenie działalności w trybie S24 rozpatrywane są przez wydziały Krajowego Rejestru Sądowego. Korzystanie z systemu eKRS jest możliwe zarówno dla obywateli Polski, jak i obcokrajowców. Dokumenty w systemie podpisywać można za pomocą podpisu elektronicznego […]

Więcej »

Dlaczego warto zawrzeć umowę spółki z o.o. u notariusza?

Umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możemy zawrzeć w sposób tradycyjny u notariusza, bądź elektronicznie za pomocą platformy rejestracyjnej dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Co prawda, założenie spółki online pozwala skrócić czas rejestracji z kilku tygodni do zaledwie jednej doby. Istnieje jednak kilka powodów dla których umowę spółki z o.o. warto zawrzeć u notariusza.  Elastyczne kształtowanie […]

Więcej »

Zawieszenie działalności i zatrudnianie pracowników

Zawieszenie działalności spółki to ważna decyzja, którą przedsiębiorca czasami musi podjąć. Co w przypadku, jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników? Zgodnie z przepisami, zawieszenie działalności spółki wpisanej do KRS może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Dotyczy to jednak takich podmiotów, które nie zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę. W 2018 roku w życie weszły […]

Więcej »

Osobowość prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną – nie to ulega wątpliwości. Jeśli jednak zapytamy, na czym ta osobowość polega, niektórzy mogą mieć problem z jednoznaczną odpowiedzią. Osobowością prawną nazywa się możliwość podmiotu do podejmowania czynności prawnych i posiadania praw i obowiązków. Osobowość prawna jest nierozerwalnie związana z pojęciem osoby prawnej – jedno bez drugiego […]

Więcej »

Udziały w spółce z o.o. – rozwód wspólnika

Jeżeli jesteś wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i czeka Cię rozwód, nasuwa się pytanie – co stanie z Twoimi udziałami? W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, czy udziały zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa czy wcześniej. Po drugie, czy jako małżonkowie zawarliście umowę odnośnie rozdzielności majątkowej. Ostatnim ważnym aspektem jest […]

Więcej »