Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Istnieje wiele powodów, dla których przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą decydują się na przekształcenie firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Chęć przeniesienia na spółkę swoich klientów, wszystkich koncesji, uprawnień i obowiązków jest motorem dla prowadzących jdg do szukania rozwiązań prawnych umożliwiających przekształcenie firmy.   Potencjalnymi korzyściami z przekształcenia są: zmiana zasad odpowiedzialności- odpowiedzialność przedsiębiorcy całym […]

Więcej »

Akcje założycielskie

Akcje założycielskie są szczególnym rodzajem akcji uprzywilejowanych. Akcje te mogą zostać przydzielone osobom, które uczestniczyły w zakładaniu spółki – mogą one być uprzywilejowane. Najbardziej charakterystycznym rozwiązaniem jest utrzymanie udziału założycieli na stałym poziomie, tj. jeśli założyciele posiadają 50% udziałów w spółce, a zapadła decyzja o emisji 1000 nowych udziałów, to albo 500 z nich przypadnie […]

Więcej »

Jak pozbyć się wspólnika ze spółki?

Pomimo tego, że zakładając spółkę z konkretnymi osobami wierzymy, że współpraca będzie przebiegać bezkonfliktowo, mogą pojawić się pewne kwestie, co do których nie będziemy mogli dojść do porozumienia. Wtedy wspólnikom pozostaje albo procedura wykluczenia wspólnika, albo przymusowe umorzenie udziałów. Wykluczenie wspólnika Wyłączenie wspólnika może nastąpić na skutek orzeczenia sądu, konieczne jest więc wystąpienie z powództwem […]

Więcej »

Jednoosobowa spółka z o.o. – formalności

Dodatkowe formalności, które pojawiają się w spółce z o.o., a których nie ma w przypadku działalności gospodarczej to np.: – konieczność zawierania umów w określonej formie, – sporządzenie protokołów z posiedzeń wspólników, – prowadzenie pełnej księgowości, – składanie corocznych sprawozdań.  Jeśli masz pracownika, to będzie Ci o wiele prościej poradzić sobie ze wszystkimi obowiązkami. Jednak […]

Więcej »

Gotowa spółka – dlaczego warto?

Nasza firma oferuje sprzedaż gotowych spółek. Warto wiedzieć, dlaczego rozwiązanie jakim jest zakup firmy jest korzystnym rozwiązaniem. Rozpoczęcie własnego biznesu nie jest wcale niczym prostym. Możesz zdecydować się na tradycyjną metodę, polegającą na samodzielnym zakładaniu spółki. Przejść będziesz musiał przez mnóstwo skomplikowanych procesów takich, jak na przykład rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie wiesz jak […]

Więcej »

Udziały w spółce z o.o.

Udział to część kapitału zakładowego, który stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wspólnika. Suma wszystkich udziałów musi równać się kapitałowi zakładowemu. Jego minimalna wartość nominalna jest określona w umowie spółki i wynosi 50 zł. Posiadanie udziałów oznacza uczestnictwo w spółce z o.o. jako jej wspólnik, a co za tym idzie nabycie praw i […]

Więcej »

Spółka akcyjna

Spółkę akcyjną może zawiązać jedna lub więcej osób, z wyłączeniem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to forma działalności odpowiednia dla dużych firm planujących wejście na giełdę. Forma ta jest obowiązkowa dla przedsięwzięć takich jak banki czy firmy ubezpieczeniowe.  Do założenia spółki akcyjnej niezbędne jest sporządzenie statutu w formie aktu notarialnego, w którym powinny się […]

Więcej »

Czym jest konfiskata rozszerzona?

Konfiskata rozszerzona to według prawa zabranie majątku sprawcy przestępstwa gospodarczego czy podatkowego, zagrożonego karą co najmniej 5 lat pozbawienia wolności. Mechanizm ten pozwala na przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa. Nowelizacja Kodeksu Karnego umożliwia zastosowanie przepadku w postaci przedsiębiorstw, jeżeli służyły one dla popełniania przestępstwa. W szerszym obszarze tyczyć się to może także osób trzecich, którym sprawca […]

Więcej »

Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji

Strona główna *** Ogólnie zmiana umowy spółki z o.o. wymaga podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie zmiany umowy spółki oraz wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców KRS. Jeżeli umowa spółki nie przewiduje inaczej, to uchwała w tej sprawie powinna zostać podjęta większością 2/3 głosów. Od 1 marca 2019 roku nowelizacja przepisów wprowadziła art. 161 § […]

Więcej »

Wspólnik cichy

Kim jest wspólnik cichy i jaką funkcję pełni? Wspólnik cichy jest osobą która dysponuje majątkiem rzeczowym lub finansowym i wnosi go na rzecz innego wspólnika, który z kolei jest jawny i prowadzi własne przedsiębiorstwo bądź inną działalność zarobkową we własnym imieniu. Mówi się wtedy o występowaniu spółki cichej. Jakie korzyści otrzymuje wspólnik cichy w zamian […]

Więcej »