Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie najchętniej wybieranym podmiotem stanowiącym podstawę prowadzonej działalności. Ogrom korzyści wynikających z jej założenia zarówno pod kątem rejestracji, prowadzenia jak również bezpieczeństwa wpływają na tak dużą popularność spółki z o.o. Spółka, o której mowa należy do grona spółek kapitałowych (handlowych). Posiada osobowość prawną co oznacza, że posiada zdolność do bycia […]

Więcej »

Nowy rodzaj spółki- Prosta Spółka Akcyjna

Prosta spółka akcyjna to nowa forma prowadzenia działalności, która ma zostać wprowadzona do użytku 1 lipca 2021 r. Stworzona została z myślą o start-upach, mając na celu ich rozwój i uproszczenie oraz elektronizację procedur, również w zakresie rejestracji. Dzięki temu, że PSA ma łączyć w sobie zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z zaletami spółki akcyjnej, […]

Więcej »

Spółka zależna a spółka dominująca

Spółka dominująca jest to spółka handlowa, która wywiera znaczny wpływ na spółkę kapitałową, czyli w takim wypadku spółkę zależną.  W takiej sytuacji należy zgłosić tę dominację spółce kapitałowej w przeciągu dwóch tygodni od powstania stosunku. W wypadku, gdy spółka dominująca tego nie zrobi, zostanie ona zawieszona, co wiąże się z brakiem głosu w akcjach, albo […]

Więcej »

Kto może zostać komplementariuszem w spółce komandytowej?

spółka komandytowa

Komplementariusz jest jednym z typów wspólników, występujących w spółce komandytowej oraz w spółce komandytowo-akcyjnej. Cechą charakterystyczną tego wspólnika jest branie całkowitej odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli. W spółka komandytowych i komandytowo-akcyjnych komplementariuszem może zostać nie tylko osoba fizyczna. Prawo dopuszcza obejmowanie tego stanowiska przez osoby fizyczne (mające co najmniej zdolność do czynności prawnych) […]

Więcej »

Podział zysku w spółce z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zawierać informacje dotyczącą obejmowanych przez danego wspólnika wkładów. Dokładnie powinna określać ilość udziałów przypadających na konkretnego wspólnika. Czy ilość posiadanych udziałów ma wpływ na podział zysku? Wspólnicy spółki z o.o. obejmując udziały w spółce nabywają prawo do udziału w zyskach spółki wynikających z przygotowanego rocznego sprawozdania finansowego podmiotu. Podział […]

Więcej »

Jak założyć spółkę z o.o.?

Zakładając firmę stajemy przy wyborem odpowiedniej formy prawnej. Często przedsiębiorcy wybierają spółki kapitałowe, których przewagą nad spółkami osobowymi jest mniejsze ryzyko poniesione przez przyszłego właściciela przedsiębiorstwa. W przypadku spółki z o.o. wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania firmy. Jak więc założyć spółkę z o.o.?  Założenie spółki można przestawić w kilku krokach: 1). Sporządzenie umowy […]

Więcej »

Kiedy nie opłaca się kupować spółki?

Podjęcie działalności jest sporym ryzykiem dla przedsiębiorcy, ponieważ wiąże się z wieloma obowiązkami i poświęceniem czasu. Firmę można założyć w różnej formie, a każda z nich ma swoje wady i zalety. Istnieją działalności, którym nie warto kupować spółki i prowadzić działalności w tejże formie. Prowadzenie działalności w postaci spółki zdecydowanie nie będzie dobrym rozwiązaniem dla […]

Więcej »

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy – jest rejestrem publicznym prowadzonym przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Działa od 1 stycznia 2001 roku, zastępuje poprzednio istniejący rejestr handlowy, do którego dostęp był ograniczony. KRS daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy, który podlega obowiązkowemu wpisowi do KRS w formie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia. Odpis można uzyskać również […]

Więcej »

Ciekawostki o spółce jawnej

Spółka jawna jest spółką osobową, ale nie posiadającą osobowości prawnej w odróżnieniu osób prawnych. Oznacza to, że odpowiedzialności nie ponoszą wspólnicy spółki, a sama spółka, ponieważ są to dwa odrębne byty prawne. Rejestracji spółki jawnej dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez złożenie odpowiednich wniosków i dokumentów. Co ciekawe, w odróżnieniu od np. spółki z […]

Więcej »

Rezygnacja członka zarządu

Sprawowanie funkcji członka zarządu jest zadaniem, które wiąże się z koniecznością zaangażowania w podejmowane działania oraz z licznymi obowiązkami. Oczywiście istnieje możliwość zrezygnowania z tej roli, należy jednak dopełnić kilku formalności i pamiętać o ewentualnych konsekwencjach. Pierwszym krokiem na drodze do rezygnacji z zasiadania w zarządzie spółki jest dosadne i jednoznaczne wyrażenie swojej woli. Nie […]

Więcej »