Aktualizacja KRS

Powierzając aktualizację danych w Krajowym Rejestrze Sądowym w ręce naszej wykwalifikowanej kadry ekspertów mogą Państwo zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego jak ważne jest dopełnienie obowiązku związanego z aktualizacją danych firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pominięcie tego zadania może skutkować wieloma problemami przedsiębiorstwa w przyszłości.

Przedsiębiorcy ograniczają się do składania rocznych sprawozdań finansowych lub zgłaszania tylko takich zmian, których wpis ma charakter konstytutywny.

Co podlega obowiązkowi aktualizacji w KRS?
– zmiana siedziby spółki;
– zmiana wysokości kapitału zakładowego;
– zmiana członków spółki;
– zmiana organów uprawnionych do reprezentacji spółki;

Warto pamiętać, że do obowiązków przedsiębiorcy należy zadbanie o to, aby dane ujawnione w KRS były aktualne i odpowiadały rzeczywistemu stanowi prawnemu i faktycznemu.

NASZE BIURO ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE AKTUALIZACJI DANYCH KRS TRADYCYJNIE ORAZ W S24.