Akcje założycielskie

Akcje założycielskie są szczególnym rodzajem akcji uprzywilejowanych.

Akcje te mogą zostać przydzielone osobom, które uczestniczyły w zakładaniu spółki – mogą one być uprzywilejowane. Najbardziej charakterystycznym rozwiązaniem jest utrzymanie udziału założycieli na stałym poziomie, tj. jeśli założyciele posiadają 50% udziałów w spółce, a zapadła decyzja o emisji 1000 nowych udziałów, to albo 500 z nich przypadnie założycielom, albo dojdzie do emisji kolejnego tysiąca akcji założycielskich. Uprzywilejowania te powinny zwykle tracić swoją ważność, jeśli założyciel zbywa akcje – choć można umówić się odmiennie. 

Istnieją dwa rodzaje emisji akcji: emisja początkowa i kolejne emisje. Podczas emisji założycielskiej emitowane są akcje założycielskie. Akcje założycielskie są wydawane podczas tworzenia nowej firmy. Aby otrzymać akcje założycielskie, należy złożyć deklarację w formie aktu notarialnego. Przyszły akcjonariusz musi wyrazić zgodę na utworzenie spółki, brzmienie statutu oraz na zapisanie się na dany udział. Status powinien zawierać nazwisko osoby lub osób, które otrzymały akcje, a także rodzaj i liczbę akcji, które każda z nich obejmuje.